banner

Ποιότητα, Επιστροφές και Εγγυήσεις ανταλλακτικών

Τα είδη των Οίκων οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από την Εταιρεία μας είναι ποιοτικά, στην πλειοψηφία τους είδη πρώτης τοποθέτησης (ΟΕΜ) ή τουλάχιστον αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO και όλα φέρουν την εγγύηση των Εργοστασίων κατασκευής τους.

Η ως άνω εγγύηση, όπως νομικά αυτή εφαρμόζεται για κάθε βιομηχανικό προϊόν μαζικής παραγωγής, περιορίζεται στην δωρεάν αντικατάσταση του ανταλλακτικού που αστόχησε, είτε για λόγους ατελούς κατασκευής, είτε εξαιτίας ακατάλληλου υλικού και δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση αποζημίωση του πελάτη προς κάλυψη των αμέσων ή εμμέσων ζημιών που υπέστη από την χρήση του. Αυτές οι αποζημιώσεις, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτονται με το ανάλογο πακέτο παροχών από την Οδική Βοήθεια – Ασφάλεια του οχήματός σας.

Η εγγύηση των εργοστασίων δεν καλύπτει βλάβες που προξενήθηκαν από λανθασμένη επιλογή τύπου, φυσιολογική φθορά λόγω παρέλευσης του χρόνου ζωής του προϊόντος, υπερφόρτιση, κακή τοποθέτηση, πλημμελή συντήρηση και γενικά άλλες αιτίες εκτός προδιαγραφών χρήσης.

Για την αποφυγή λανθασμένης επιλογής ανταλλακτικού και στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι έχει αντικατασταθεί ξανά από άλλο το οποίο πιθανώς δεν ανταποκρίνεται στο γνήσιο του αυτοκινήτου σας, παρακαλούμε να μας δίνετε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή τον αριθμό πλαισίου και κινητήρα, ώστε να είμαστε σε θέση να επιλέξουμε το σωστό ανταλλακτικό. Εναλλακτικά, ακολουθήστε τις οδηγίες εύρεσης του σωστού ανταλλακτικού μέσα από την σελίδα ΠΡΟΙΟΝΤΑ της ιστοσελίδας μας για το εργοστάσιο. Αυτό θα σας απαλλάξει από δεκτές αλλά άσκοπες επιστροφές προϊόντων, το κόστος των οποίων σας βαρύνει, εφ όσον βεβαίως δεν έχει καταστραφεί η αρχική συσκευασία τους, δεν έχουν τοποθετηθεί στο όχημα και είναι στην κατάσταση που σας παραδόθηκαν . Τα αγορασθέντα ηλεκτρικά είδη δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που αγοράσατε ήταν “ελαττωματικό” ή προέκυψε αστοχία υλικού κατά την διάρκεια της χρήσης του και προκειμένου να διαπιστωθεί το δίκαιο ή όχι των απόψεων σας, θα πρέπει να μας το επιστρέψετε ελεύθερο στην έδρα μας στα Ιωάννινα, προκειμένου με ευθύνη μας να αποσταλεί στο Εργοστάσιο ή τον Αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα και να ελεγχθεί από ειδικευμένους τεχνικούς της κατασκευάστριας εταιρείας. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί έλεγχος από το συνεργείο το οποίο τοποθέτησε το εν λόγω ανταλλακτικό ή από κάποιο άλλο της επιλογής σας και έχει διαπιστωθεί πρόβλημα.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, θα θέλαμε το συνεργείο το οποίο έκανε αυτόν τον έλεγχο, να σας δώσει γραπτώς τον λόγο στον οποίο αποδίδει την αστοχία του υλικού, καθώς και τα όργανα με τα οποία έγινε αυτή η διάγνωση, μαζί με μία επαγγελματική κάρτα, ώστε οι δύο τεχνικοί να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μεταξύ τους σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια πρόσθετη πληροφορία. Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί.

Το κόστος αντικατάστασης του ανταλλακτικού κατά το χρονικό διάστημα από την στιγμή της επιστροφής έως την εξαγωγή του πορίσματος από το Εργοστάσιο ή τον Αντιπρόσωπό του, βαρύνει τον καταναλωτή – πελάτη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παραλαβή του πορίσματος του ελέγχου και σε περίπτωση δικαίωσης του αιτήματος του καταναλωτή, γίνεται άμεση επιστροφή του καταβληθέντος ποσού του αρχικά τοποθετημένου ελαττωματικού ανταλλακτικού, ακόμη και στην περίπτωση που το ανταλλακτικό αντικατάστασης δεν αγοράστηκε από την Εταιρεία μας, λόγω διαφωνίας ή λόγω απώλειας εμπιστοσύνης σε αυτήν κλπ, από τον καταναλωτή – πελάτη.

Έχετε την δυνατότητα να αναρτήσετε κάθε παράπονο σας στο διαδίκτυο, να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή εφ όσον πιστεύετε ότι αδικείστε ή ακόμη και να κινηθείτε νομικά κατά της Εταιρείας μας και του Οίκου που αντιπροσωπεύει, παραθέτοντας υποχρεωτικά την παρούσα δήλωσή μας η οποία ευρίσκεται και στον ιστότοπο της ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ. Για την επίλυση κάθε διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Ιωαννίνων, όπως ρητά αναφέρεται στα παραστατικά πώλησης.

Comments are closed.

Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ – Δράση Eco Commerce

banner espa

Διεύθυνση (Address)

4 χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Αθηνών
Τηλέφωνο1 : 26510 47605
Τηλέφωνο2 : 26510 47615
Φαξ : 26510 47625

4 Km Ioannina-Athens NatRd
Phone1 : (+30) 26510 47605
Phone2 : (+30) 26510 47615
Fax : (+30) 26510 47625

Website : protogeros.gr
Email : info@protogeros.gr

(Our Privacy Policy) Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε εδώ την πολιτική με την οποία η "ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ" συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί πληροφορίες προσωπικών δεδομένων.

Read here our website's Privacy Policy.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (Terms of Use)

Διαβάστε εδώ τους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τους οποίους δεσμεύεστε.

Read here our website's Terms of Use.

social1 social1 social1
Αλλαγή μεγέθους