banner

Βοηθήστε και εσείς ενεργά στην Ανακύκλωση λιπαντικών, συσσωρευτών κλπ

Το 2001 θεσπίζεται ο Νόμος 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01), ο οποίος αποτελεί για τη χώρα μας το νομοθετικό πλαίσιο   για τις διαδικασίες διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων και άλλων υλικών με σκοπό να εναρμονισθούμε με τις ανάλογες κοινοτικές οδηγίες, και ιδρύεται ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ (ΕΟΕΔΣΑΠ) , για τον έλεγχο της εφαρμογής του.

Στο χώρο του αυτοκινήτου, το πνεύμα του νόμου είναι ότι πρέπει να γίνει κτήμα και πεποίθηση όλων μας ότι η απόρριψη στο έδαφος ή στα «οικιακά» απορρίμματα, ορισμένων ιδιαίτερα ρυπογόνων προϊόντων, όπως των λιπαντικών του κινητήρα, των συσσωρευτών και των ελαστικών πρέπει να αποφεύγεται, ώστε μέσω των πιστοποιημένων κέντρων συλλογής να γίνεται περαιτέρω οικολογική επεξεργασία τους.

Το Μάρτιο του 2004 ενεργοποιούνται οι παρακάτω τομείς με τα εξής Προεδρικά Διατάγματα:

1. Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) με θέμα «μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων», το οποίο καθορίζει την εφαρμογή για τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) και του οποίου τη διαχείριση αναλαμβάνουν οι ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ – ΚΕ.ΠΕ.Δ.

Βασικότερα στοιχεία του νόμου είναι:

α) Η υποχρεωτική συλλογή του 60% και άνω της πωλούμενης ποσότητας από εγκεκριμένα κέντρα συλλογής με ταυτόχρονη χορήγηση ανάλογης βεβαίωσης παράδοσης/παραλαβής για τον έλεγχο από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.

β) Τα αυστηρά πρόστιμα που προβλέπονται τόσο για εκείνους (συνεργεία, πρατήρια) που δεν αποδίδουν τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια στα εγκεκριμένα κέντρα, όσο και για εκείνους (ιδιώτες) που τα απορρίπτουν στο έδαφος.

γ) Η υποχρέωση των καταστημάτων πώλησης, συνεργείων, πρατηρίων κ.λ.π. να έχουν ειδικά διαμορφωμένες δεξαμενές συλλογής.

δ) Η απαγόρευση απόκτησης ή ανανέωσης άδειας συνεργείου και πρατηρίου καυσίμων εάν προηγουμένως δεν έχει υπογραφεί σύμβαση με κάποιο εγκεκριμένο κέντρο συλλογής.

Δείτε τα πιστοποιημένα κέντρα συλλογής λιπαντικών και τις εταιρείες οι οποίες έχουν συμβληθεί και συμμετέχουν στην ανακύκλωση, μέσω του συνδέσμου της (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ) σήμερα ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ:

www.eltepe.gr

Περισσότερες γενικές πληροφορίες στον ιστότοπο του υπουργείου:

anakyklosi.ypeka.gr/system/system.html

2. Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 80Α/5-3-2004) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την Εναλλακτική Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών», το οποίο καθορίζει την εφαρμογή του νόμου για τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές κάθε τύπου και του οποίου τη διαχείριση αναλαμβάνει το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ.

Βασικότερα στοιχεία του νόμου είναι:

α) Η διακίνηση υποχρεωτικά από καταστήματα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συλλογής (π.χ. έχουν προμηθευτεί κατάλληλους πλαστικούς κάδους) και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των επιχειρήσεων που συντάσσει το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ

β) Η διακίνηση μόνον όσων BRAND-NAMES / εργοστασίων έχουν συμβληθεί με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, οι κατάλογοι των οποίων είναι διαθέσιμοι από το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ.

γ) Ο τελικός καταναλωτής, δηλαδή ο ιδιώτης, δε θα μπορεί να προμηθεύεται νέα μπαταρία εάν ταυτόχρονα δεν επιστρέψει την παλιά!

Δείτε τους συμβεβλημένους συλλέκτες, τα πιστοποιημένα κέντρα συλλογής συσσωρευτών και τα πιστοποιημένα εργοστάσια, μέσω του συνδέσμου του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ:

www.sydesys.gr

Περισσότερες γενικές πληροφορίες στον ιστότοπο του υπουργείου:

anakyklosi.ypeka.gr/system/system.html

Η «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» συμμορφούμενη με τις παραπάνω διατάξεις, διακινεί αποκλειστικά και μόνο προϊόντα πιστοποιημένων σημάτων / εταιρειών και από το 2004 συμμετέχει ενεργά στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για τη συλλογή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και συσσωρευτών.

Παρακαλούμε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να μας παραδίδει, χωρίς καμιά υποχρέωση, στο 4ο ΧΛΜ της Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.30 π.μ. έως 16.00 μ.μ., την παλιά του μπαταρία και το δοχείο με τα χρησιμοποιημένα λάδια του αυτοκινήτου του!

Επίσης, απευθυνόμαστε στους υπευθύνους των εργοταξίων, τόσο των τεχνικών εταιριών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και των πρατηρίων καυσίμων και των συνεργείων, για να την παροχή πληροφοριών κανονίζοντας κοινούς τρόπους και μεθόδους συλλογής, προλαμβάνοντας τα αυστηρά πρόστιμα και τις κυρώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας (ΕΟΕΔΣΑΠ), η οποία θα διενεργεί τους τακτικούς ελέγχους με αναδρομική ισχύ από τον Μάρτιο του 2003.

Comments are closed.

Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ – Δράση Eco Commerce

banner espa

Διεύθυνση (Address)

4 χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Αθηνών
Τηλέφωνο1 : 26510 47605
Τηλέφωνο2 : 26510 47615
Φαξ : 26510 47625

4 Km Ioannina-Athens NatRd
Phone1 : (+30) 26510 47605
Phone2 : (+30) 26510 47615
Fax : (+30) 26510 47625

Website : protogeros.gr
Email : info@protogeros.gr

(Our Privacy Policy) Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε εδώ την πολιτική με την οποία η "ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ" συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί πληροφορίες προσωπικών δεδομένων.

Read here our website's Privacy Policy.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (Terms of Use)

Διαβάστε εδώ τους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τους οποίους δεσμεύεστε.

Read here our website's Terms of Use.

social1 social1 social1
Αλλαγή μεγέθους