banner

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αυτή η Πολιτική αφορά τους τρόπους με τους οποίους η «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί πληροφορίες προσωπικών δεδομένων. Η Πολιτική έχει εφαρμογή μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγουμε από ηλεκτρονικές σελίδες που έχουνε σύνδεσμο (link) με την δική μας ιστοσελίδα (site) και όχι από κάποια άλλη πηγή.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πολύ εύκολο να εντοπισθεί αφού είναι τοποθετημένη στην αρχική σελίδα και είναι συνδεδεμένη με οποιαδήποτε σελίδα του ιστοτόπου μας στην οποία συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική ακολουθούμενη από τις συμπληρωματικές επεξηγήσεις των επομένων ενοτήτων, σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε δεδομένα που εσείς εθελοντικά μας παραδώσατε, στο πλαίσιο χρήσης σας του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» ΜΠΟΡΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ, ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ.

Φυσικά, θα κοινοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή στο τέλος αυτής της σελίδας έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να τις αποκαλύψουμε.

1. Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως πχ το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή σας κλπ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Η «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστούμε στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο.

Οι επόμενες ενότητες εξηγούν πώς, πότε και σε ποιά σημεία της ιστοσελίδας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς.

2. Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας. Σε μερικές περιπτώσεις όμως όπως πχ η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή του Καλαθιού Αγορών για σύγκριση τιμών, απαιτείται η εγγραφή σας. Κατά την εγγραφή σας σε εμάς θα χρειαστεί να συμπληρώσετε ορισμένα «πεδία» (μερικά είναι αναγκαία και άλλα προαιρετικά) καθώς επίσης και να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν επιλέξετε να αποκρύψετε μερικές από τις προσωπικές πληροφορίες που σας ζητάμε, δεν θα καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας σε αυτά τα τμήματα του διαδικτυακού τόπου και δεν θα έχετε την προσδοκώμενη ανταπόκριση από εμάς στο αίτημά σας.

Η «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς, για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν σας ζητάμε τα εν λόγω δεδομένα πχ για την πώληση και αποστολή των ανταλλακτικών.

Οι πληροφορίες σας φυλάσσονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις επιταγές της ηθικής, και τους κανονισμούς διατήρησης αρχείων.

3. Μη αποκάλυψη πληροφοριών

Η «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Βεβαίως, υπάρχει δυνητικά η περίπτωση προσωπικά δεδομένα να διαβιβασθούν περιστασιακά σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν για τη «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» ή εκ μέρους αυτής, ή σε σχέση με τη δραστηριότητα της για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το σκοπό στον οποίο αποσκοπούσε εξ αρχής η συλλογή των δεδομένων, όπως πχ η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση ή η τεχνική υποστήριξη. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν επίσης δεσμευτεί συμβατικά με την «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ», ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα, μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος. Στην περίπτωση κατά την οποία, η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτον, είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, όταν αυτό είναι εφικτό, να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς και εντός των ορίων που είχε λάβει χώρα εξ αρχής η συλλογή των δεδομένων.

Υπάρχουν δύο επιπλέον περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα τυχόν να διαβιβασθούν σε τρίτους.

Πρώτον, η περίπτωση πώλησης της εταιρείας, παραχώρησης ή εκχώρησης του site και των συνδεδεμένων με αυτό στοιχείων πελατών, όπου, σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθεί από τον αγοραστή, από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση ή από τον εκδοχέα, να συμμορφωθεί με την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Δεύτερον, η περίπτωση κατά την οποία η τυχόν κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση-εντολή, κυβερνητική-διοικητική πράξη ή λόγω διεξαγωγής έρευνας κρατικής υπηρεσίας.

4. Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να είστε εξασφαλισμένοι ότι, σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντοτε ενημερωμένα. Περαιτέρω, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε την επαφή και την επικοινωνία μαζί σας. Εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε προσωπικά ή εγγράφως στην διεύθυνσή μας, «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» , 4ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών 68, ΤΚ 45500, Ιωάννινα και στα τηλέφωνα 26510-47605 & 26510-47615 καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα της ηλεκτρονικής σελίδας, όπου παρείχατε τα δεδομένα σας, καθώς επίσης και ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες θα επιθυμούσατε να διορθωθούν, τροποποιηθούν ή διαγραφούν. Τα αιτήματά σας θα αντιμετωπίζονται άμεσα και με ορθό τρόπο. Τα αιτήματα για διαγραφή δεδομένων υπόκεινται σε όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου και ηθικής σχετικά με υποχρεώσεις αναφοράς ή τήρησης ή αποθήκευσης, οι οποίες επιβάλλονται στην εταιρεία μας.

5. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από τη «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, πιθανή επίθεση από hackers, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε τέτοιες ατυχείς περιστάσεις αναβαθμίζοντάς το σύστημα με τα τεχνολογικά μέσα τα οποία είναι εκάστοτε διαθέσιμα.

6. Ανώνυμα Δεδομένα και «Cookies»

Είναι πιθανό να συλλεχθούν και να τύχουν επεξεργασίας πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτό το site, όπως λχ κάποιες από τις επί μέρους σελίδες που επισκέπτεστε η και κάποιες από τις αναζητήσεις που κάνετε. Τέτοιες ανώνυμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τη «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» για να βελτιωθεί το περιεχόμενο αυτού του site και για την κατάρτιση συγκεντρωτικών στατιστικών σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν το site, με σκοπό την έρευνα αγοράς για εσωτερική χρήση της εταιρίας. Κατά την προσπάθεια αυτή, η εταιρεία μας μπορεί να εγκαταστήσει «cookies», τα οποία συλλέγουν το first level domain name του χρήστη και την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία έλαβε χώρα η πρόσβαση. Τα «cookies» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την ανακάλυψη της ταυτότητας του χρήστη. Ένα «cookie» αποτελεί μια μικρή πληροφορία που αποστέλλεται στον φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Τα «cookies» δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον «browser» σας να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα «cookie», δίνοντας σας έτσι τη δυνατότητα να επιλέξετε αν επιθυμείτε να το δεχτείτε ή όχι.

Περιστασιακά, η «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» μπορεί να χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα Internet tags (γνωστά επίσης και ως action tags, single –pixel GIFs, clear GIFs και 1 to 1 GIFs) σε συνδυασμό με τα “cookies” και να τοποθετήσει αυτά τα tags μέσω τρίτου συνεργάτη διαφημιστή. Αυτά τα tags τοποθετούνται στις δικτυακές διαφημίσεις που φέρνουν χρήστες στην ιστοσελίδα η και στις διαφορετικές επί μέρους σελίδες της. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας και η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής μας καμπάνιας (συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας που ανοίγει η κάθε σελίδα και οι πληροφορίες στις οποίες ανατρέχουν οι επισκέπτες). Ο συνεργάτης της «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ», μπορεί να συλλέγει τις ανώνυμες συνολικές πληροφορίες για τους επισκέπτες σε άλλες ιστοσελίδες βάσει των Internet tags και των cookies. Η «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ» σας διαβεβαιώνει ότι, μέσω αυτών των tags και των cookies, ΔΕΝ συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τα web tags και τα cookies που σχετίζονται με τις on-line διαφημίσεις ή εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη συλλογή των ανώνυμων πληροφοριών από ένα τρίτο μέρος, παρακαλώ επισκεφτείτε το Network Advertising Initiative website.

7. Προσωπικές Πληροφορίες και Παιδιά

Οι πληροφορίες που προσφέρει η ιστοσελίδα μας αναφέρονται στο αυτοκίνητο, επομένως απευθύνονται σε άτομα 18 ετών και άνω. Η εταιρεία μας δεν θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει, ή αποκαλύψει εν γνώση της προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του, μέσω άμεσης προσωπικής επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης. Αναλαμβάνουμε να παρέχουμε στον κηδεμόνα 1) ειδοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο τύπο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ανήλικο και 2) την δυνατότητα να φέρουν αντίρρηση σε περαιτέρω συλλογή, χρήση ή αποθήκευση πληροφοριών αυτού του είδους. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μας συμμορφώνεται με την νομοθεσία για την προστασία ανηλίκων.

8. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η αναφερόμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζεται μόνο στην ιστοσελίδα της «ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ», εξαιρουμένων των ιστοσελίδων που ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) με άλλες ιστοσελίδες που ίσως ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι και αυτές είναι ιστοσελίδες υψηλών προδιαγραφών. Όμως, εξαιτίας της φύσης του Παγκοσμίου Δικτύου (World Wide Web), δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ιστοσελίδας, η οποία είναι συνδεδεμένη με την παρούσα, ούτε φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων εκτός της παρούσας. Παρακαλούμε, ενημερωθήτε για την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και τους όρους χρήσης της εκάστοτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Ιωάννινα , Αύγουστος 2013

Comments are closed.

Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ – Δράση Eco Commerce

banner espa

Διεύθυνση (Address)

4 χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Αθηνών
Τηλέφωνο1 : 26510 47605
Τηλέφωνο2 : 26510 47615
Φαξ : 26510 47625

4 Km Ioannina-Athens NatRd
Phone1 : (+30) 26510 47605
Phone2 : (+30) 26510 47615
Fax : (+30) 26510 47625

Website : protogeros.gr
Email : info@protogeros.gr

(Our Privacy Policy) Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε εδώ την πολιτική με την οποία η "ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΑΕΒΕ" συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί πληροφορίες προσωπικών δεδομένων.

Read here our website's Privacy Policy.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (Terms of Use)

Διαβάστε εδώ τους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τους οποίους δεσμεύεστε.

Read here our website's Terms of Use.

social1 social1 social1
Αλλαγή μεγέθους